Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Fenntarthatósági jelentés

Ebben az első szintű fenntarthatósági jelentésben a Swietelsky AG a törvényi jelentéstételi kötelezettségeken túlmenően, a fenntartható gazdálkodás tükrében közzéteszi a vállalat tevékenységére és szolgáltatásaira vonatkozó információkat. Mindezt azért, hogy eleget tegyünk az érdekeltekkel szembeni elszámoltathatósági kötelezettségünket, ideértve a nem pénzügyi jellegű információkat is.

 

Töltse le a fenntarthatósági jelentést

/ Az igazgatótanács előszava

Vorstand Web 1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A fenntarthatóság kétségkívül korunk egyik legfontosabb kérdése. A SWIETELSKY büszke arra, hogy nem csak az utóbbi években ismerte fel ennek az összetett kérdésnek a fontosságát. Épp ellenkezőleg, a fenntarthatóság több mint 80 éve része vállalatunk DNS-ének. A kifejezésre holisztikusan tekintünk, és nem kevesebbet látunk benne, mint a hosszú távú prosperitás előfeltételét, amely mindig is érdeklődésünk középpontjában állt.

A fenntarthatóság fontos dimenzióját munkatársaink egészsége, biztonsága és elégedettsége, valamint vállalkozói szellemű gondolkodása képezi. Ez magában foglalja az összes törvény és rendelkezés következetes betartását, valamint az adók és illetékek tisztességes kezelését. Végül, de nem utolsósorban a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy elkötelezettek vagyunk a modern, erőforrás-takarékos infrastruktúra iránt. A környezettudatos politika minden szempontból történő támogatása magától értedődik számunkra. A környezeti megfontolásokra elsősorban nem költségtényezőként tekintünk, hanem üzleti lehetőségként az innovatív kereskedelmi modellek fejlesztésére.

Ebben a tekintetben az elmúlt években sok mindent elértünk, ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy még sok tennivaló vár ránk. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy a fenntarthatóság szempontjából átláthatóvá és érthetővé tegye a fejlődésünket. Ezennel az első alkalommal tesszük közzé a GRI-szabványokkal összhangban és a törvényi jelentéstételi kötelezettségeinken túlmenően. Ezenkívül egyértelműen elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődési célok mellett, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete fogadott el a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend keretében.

Ezt rendszeres időközönként további fenntarthatósági jelentések követik, mivel az ágazatunk előtt álló legfontosabb kihívások, például a modern humánerőforrás-gazdálkodás képzett munkaerő hiányában, az erőforrás-hatékony építkezés az éghajlatváltozás idején és az építési folyamatok digitalizálása, továbbra is foglalkoztatnak bennünket a belátható jövőben. Feltett szándénkunk, hogy ezeket a kihívásokat bátran és innovatívan versenyelőnyökké alakítsuk. Felkérjük az értéklánc mentén található valamennyi alvállalkozót és üzleti partnert, hogy csatlakozzanak hozzánk ezen az úton.

2019 novemberében