Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

A vállalkozói tevékenység és a compliance

A SWIETELSKY csoport vállalkozói tevékenységét az állam és a társadalom iránti nagyfokú felelősségvállalás jellemzi. A jogi keretszabályozás és az ezen túlmenő etikai normák csoportszintű betartását annak előfeltételeként tekintjük, hogy megbízható, kompetens és törvénytisztelő partnerként megőrizhessük jó hírnevünket az ügyfelekkel, befektetőkkel és üzleti partnerekkel szemben.

A korrupció és a versenyellenes magatartás elleni határozott fellépés, valamint az adatvédelmi előírások betartása magától értetődő számunkra. A vállalaton belüli, valamint az ügyfelekkel és a versenytársakkal szembeni méltányosság, tisztelet és integritás biztosításával egyértelműen ellenezzük a negatív jelenségeket, például a verseny torzítását, a korrupciót vagy a magánszféra megsértését.

Különös hangsúlyt fektetünk a munkaügyi és társadalmi normák összsségének való megfelelésre. Saját elkötelezettségünk mellett befolyást gyakorolunk az alvállalkozókra és az üzleti partnerekre is, és őket is ösztönözzük, hogy ugyanezeket a szigorú előírásokat alkalmazzák. Hasonlóképpen fontosnak tartjuk az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a sokszínűség figyelembe vételét és az esélyegyenlőség előmozdítását a közös célok elérése érdekében.

Fenntarthatósági jelentésünkből tudjon meg többet a SWIETELSKY vállalatnál jelen lévő vállalkozói tevékenységről és a compliance témájáról, valamint a következő kérdésekről

  1. Etikai kódex, 59. oldal
  2. Szervezeti integráció, 60. oldal
  3. Korrupcióellenes és tisztességes verseny, 60–63. oldal
  4. Adatvédelem, 63. oldal
  5. Az emberi jogok tiszteletben tartása, 64. oldal
  6. Sokszínűség és esélyegyenlőség a compliance vonatkozásában, 65. oldal
  7. Hozzájárulás a fenntartható fejlesztési célokhoz, 65. oldal
Mag. Gernot Reiter, CSE, compliance és adatvédelmi vezető, CCO
„A folyamatosan jövedelmező üzleti kapcsolatok megkövetelik a jogszerűséget, a bizalmat és az értékorientációt. A compliance tehát nem ’divatos jelenség’, hanem a fenntartható vállalati siker feltétele, amely minden külső és belső fél érdekét szolgálja.”

Mag. Gernot Reiter, CSE, compliance és adatvédelmi vezető, CCO

Kapcsolat

Etikai kódex

Ahogy korábban, úgy a jövőben is azt szeretnénk, hogy az állami és magánszektorból jövő üzleti partnerek megbízhatónak és kompetensnek tartsanak bennünket. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy valamennyi érdekelt féllel és versenytárssal szemben mindig tisztességesen, tiszteletteljesen és feddhetetlenül viseltessünk. Iránymutatásként kidolgoztunk egy magatartási kódexet, amely tükrözi értékeinket, és amelynek célja, hogy a SWIETELSKY csoport erkölcsi, etikai és jogi szempontból kifogástalan gyakorlatának alapjául szolgáljon. Az itt letölthető dokumentumot teljes egészében elérhetővé tettük és tesszük minden munkatársunk és valamennyi érdekelt partnerünk számára.

A Bejelentő rendszerben a helytelen magatartás bejelentésére a Swietelsky vállalatnál

A jelenleg érvényben levő Magatartási Kódexben a Swietelsky AG világosan és feltétel nélkül elkötelezi magát valamennyi hatályos törvény és előírás betartása mellett. Ezért arra törekszünk, hogy a lehető leggyorsabban azonosítsuk és tisztázzuk az esetlegesen felróható magatartást a vállalatnál és megtegyük a szükséges korrekciós intézkedéseket. A vállalatcsoportunknál jelen lévő nyílt kommunikáció képezi a helytelen magatartás bejelentésének és tisztázásának alapját. A Swietelsky vezetősége ezért arra biztat minden üzleti partnert, hogy haladéktalanul jelentsék a feltételezett szabálytalanságokat. Ebből a célból a Swietelsky AG az (EU) 2019/1937 irányelv („EU visszaélés-bejelentési irányelv”) követelményeinek megfelelő webalapú a bejelentő rendszerben biztosít, mely segítségével gyorsan és egyszerűen bejelentheti a helytelen magatartással kapcsolatos aggályait. Ez éjjel-nappal és bárhonnan elérhető. A bejelentő anonimitása teljes mértékben biztosított; a megfelelő bejelentések teljes körű védelmet nyújtanak a bejelentőnek. A jelentéseket azonban nem anonimizált formában is benyújthatja. A szándékosan valótlan jelentéseknek ugyanakkor munkajogi és büntetőjogi következményei lehetnek.

A jelentéseket itt lehet benyújtani:

A Bejelentő rendszerben